Kurs profesjonalnego developmentu scenariuszowego

InstruktorStoryLab.pro
TypKurs stacjonarny
Data3 Mar 2022
Cena2200 zł /mc
DOŁĄCZ DO WYDARZENIAZarezerwuj

Kurs profesjonalnego developmentu scenariuszowego.

Jedyny tak kompleksowy kurs w Polsce.

Start 3 marca, zakończenie 9 września 2022 r.

Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania się minimalnej grupy uczestników (6). Jeśli więc rozważasz udział, a masz dodatkowe pytania, napisz proszę do a.gorgon@storylab.pro.

Kurs odbędzie się w formacie hybrydowym. Ze względu na sytuację pandemiczną, decyzje odnośnie szczegółów podejmiemy bliżej rozpoczęcia kursu. Założenie na tę chwilę jest takie, aby pierwszy zjazd odbył się w realu. Wszystkie kolejne zajęcia z Adamem Gieniuszem będą realizowane online. Zajęcia z Agnieszka Kruk – online lub na żywo.
Ze względu na współpracę StoryLab.pro z zagranicznymi partnerami i klientami – zapraszamy szczególnie osoby biegle władające językiem angielskim.

 

Osoba, która wspiera scenarzystów w procesie rozwoju scenariusza to ktoś, kto bardzo dobrze zna narzędzia scenariopisarskie oraz potrafi w umiejętny i efektywny sposób pracować z twórcami, wzmacniać ich talent, kreatywność i odpowiednio motywować do działania, aby dojść do zamierzonego celu. I właśnie takich specjalistów wyszkolimy na tym kursie!

 

Przez siedem miesięcy uczestnicy opanowują zarówno warsztat scenariopisarski, jak też umiejętności coachingowe i mentoringowe przydatne w pracy ze scenarzystami w procesie develpmentu literackiego. Poznają także autorską metodę pracy nad rozwojem scenariusza, która pozwala skutecznie przeprowadzić proces twórczy od etapu pomysłu do drugiej wersji scenariusza.

Program podzielony jest na dwie części

 • teoretyczno-warsztatową
 • praktyczną

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Absolwenci mają także możliwość odbycia dwuletniego płatnego stażu z superwizją oraz prowadzenia konsultacji ze scenarzystami w StoryLab.pro.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs został stworzony z myślą o wszystkich, którzy obecnie już współpracują ze scenarzystami lub rozważają taką ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Na pewno skorzystają na nim:

 • producenci kreatywni
 • script doktorzy
 • szefowie działów literackich
 • redaktorzy literaccy
 • scenarzyści wiodący
 • szefowie działów rozwoju scenariusza
 • osoby oceniające scenariusze
 • przyszli profesjonalni konsultanci scenariuszowi

 

Szczegóły programu

Część pierwsza: nauka potrzebnych umiejętności

Uczestnicy poznają i uczą się stosować w praktyce umiejętności potrzebne do bycia znakomitym konsultantem scenariuszowym. Dlatego równolegle przyswajają wiedzę teoretyczną z zakresu scenariopisarstwa oraz z dziedzin coachingu i mentoringu.

Jednocześnie każdy uczestnik rozpisuje swój scenariusz trzydziestominutowego filmu fabularnego, będąc pod opieką konsultanta, którym jest inna osoba z grupy. Dzięki temu każdy doświadcza tego, jak scenarzysta czuje się w procesie twórczym i czego oczekuje od swojego konsultanta. Z drugiej strony, będąc opiekunem innej osoby z grupy, kursanci uczą się, na czym polega praca z twórcą.

 

Zagadnienia podejmowane w tym okresie:

SCENARIOPISARSTWO I ROZWÓJ SCENARIUSZA

Agnieszka Kruk

Podstawy scenariopisarstwa

  jak działa wyobraźnia, szukanie i wybieranie pomysłów
– temat, przesłanie, cel, motywacja, konflikt, porażka
– budowanie postaci
– metody liniowego prowadzenia narracji (trzy akty, podróż bohatera, metoda sekwencyjna
– formatowanie scenariusza
– konstrukcja scen
– dialog

Zaawansowane formy prowadzenia narracji

– narracja wielowątkowa (tandem, podwójna podróż, multiprotagonista)
– narracja nieliniowa (6 typów retrospekcji, konsekutywna, kuferkowa, przełamany tandem)

Charakterystyka pracy z różnymi formami

– krótko – i długometrażowe filmy fabularne
– seriale telewizyjne
– adaptacja literatury na scenariusz
– adaptacja faktów na scenariusz
– filmy dokumentalne

Redakcja tekstu

– pytania kontrolne do scenariusza, postaci, przebiegu fabularnego

I2D2 Script Development Method

– praca nad rozwojem scenariusza od pomysłu do drugiej wersji scenariusza
– raportowanie postępu prac
– specyfika pracy ze scenarzystami

 

COACHING I MENTORING

Adam Gieniusz

Wprowadzenie – zajęcia poświęcone wprowadzeniu do segmentu „Narzędzia wsparcia…”

– Kontrakt rozwojowy, oczekiwania
– Jak się uczyć?
– Omówienie zagadnień i form pracy
– Coaching, mentoring i inne formy indywidualnego wsparcia rozwojowego w pracy konsultanta scenariuszowego

Model profesjonalnego podejścia do współpracy rozwojowej 

Model ABC może być punktem wyjścia do:

• zintegrowanego spojrzenia na warsztat pracy coacha/ konsultanta scenariuszowego;
• analizy własnej pracy;
• dalszego i ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności pracy z innymi ludźmi;
• komunikacji marketingowej związanej z oferowanymi usługami;
• superwizji pracy konsultanta scenariuszowego.

Komunikacja i relacja z drugim człowiekiem 

Słuchanie
– Zadawanie pytań
– Intuicja
– Budowanie przestrzeni porozumienia

Formułowanie celów 

Wizja, misja
– Formułowanie celów
– Zarządzanie przez cele w praktyce osobistej.

Modele, struktury i gadżety 

przegląd wybranych narzędzi nadających ramy pracy rozwojowo-wspierającej. 

Wartości, przekonania, samoocena

– Własne wartości życiowe, własne wartości związane z pracą Konsultanta
– Wartości Scenarzysty, a zasady współpracy, motywacja do pracy, przełamywanie blokad
– Konflikt wartości
– Przekonania – uskrzydlające, ograniczające; praca z przekonaniami
– Samoocena – przekonania na swój temat.

Nawyki 

– Pętla nawyku
– Tworzenie i zmiana nawyku

Dodatkowe narzędzia w pracy konsultanta – przegląd dodatkowych koncepcji, modeli i sposobów pracy wywodzących się z podejścia mentorskiego i coachingowego (np. – Design Thinking (myślenie projektowe).

Tematy zgłaszane przez Uczestników, warsztaty praktyczne
Ćwiczenia praktyczne związane z kluczowymi obszarami modułu.

 

Część druga: zastosowanie umiejętności w praktyce

Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli przez pierwszą część kursu i zostali dopuszczeni do drugiej – praktycznej – części, rozpoczynają współpracę ze scenarzystami, którzy są na początku pracy nad swoim projektem. Tym razem nie jest to osoba z grupy. Pracujemy z potencjalnym klientem. Po każdej sesji przygotowywany jest raport.

W tym czasie uczestnicy mają możliwość odbycia czterech indywidualnych sesji mentoringowych z wykładowcą (online) oraz biorą udział w czterech zjazdach stacjonarnych, na których pogłębiamy wiedzę i omawiamy praktyczne aspekty pracy ze scenarzystami. 

Efektem jest raport sporządzony przez uczestnika kursu oraz ocena ich pracy dokonana przez scenarzystów, z którymi współpracowali.

 

Egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

W pierwszej części następuje omówienie pracy pisemnej (raportu z pracy ze scenarzystami) oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych, jakie uczestnik opanował podczas kursu.

W części praktycznej uczestnicy przeprowadzają półgodzinne sesje ze scenarzystami w obecności komisji egzaminacyjnej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. 

Certyfikat otwiera możliwość rozpoczęcia stażu w StoryLab.pro i dalszego rozwoju w obszarze konsultacji scenariuszowych.

 

WYKŁADOWCY:

AGNIESZKA KRUK

 • scenarzystka, script coach, edukatorka, organizatorka wydarzeń dla scenarzystów

  Ma dwa tytuły magisterskie z literatury współczesnej – anglistyka i niderlandystyka – uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka scenariopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz PWSFTViT w Łodzi, Baltic Film Media and Arts School w Tallinie. Tłumaczka książki Lindy Aronson „Scenariusz na miarę XXI wieku, obszerny przewodnik po technikach pisania nowoczesnych scenariuszy filmowych”.
  Stworzyła i przez sześć edycji organizowała festiwal dla scenarzystów Script Fiesta organizowany w Warszawskiej Szkole Filmowej. Autorka programów kształcenia scenarzystów, literatów i konsultantów scenariuszowych. Wspiera rozwój projektów, pracując ze scenarzystami, producentami, reżyserami, twórcami filmów dokumentalnych oraz powieściopisarzami. Współpracuje z topowymi polskimi producentami i nadawcami. Wykładowczyni m.in w Warszawskiej Szkoły Filmowej, PWSFTViT w Łodzi, Collegium Civitas. Jurorka w konkursach scenariuszowych i filmowych. Inicjatorka wielu wydarzeń networkingowdych dla scenarzystów.
  Współpracuje z regionalnym funduszami filmowymi w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Ekspertka w programie Creative Europe MEDIA (2016-2020) i Horizon (od 2020).
  Pracowała na planie megaprodukcji twórców “Dark” – nowego serialu “1899” dla platformy Netflix.
  Członkini zarządu Gildii Scenarzystów Polskich.

 

ADAM GIENIUSZ
Coach, trener i mentor w Noble Manhattan Coaching; wydawca; twórca i wieloletni organizator spotkań Coaching Warszawa. Adam pomaga ludziom i organizacjom robić jeszcze lepiej to, co już robią oraz skutecznie rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Jego wartości to kształtowanie postaw przywódczych w każdym aspekcie życia, uczenie się przez działanie, doświadczenie i realizowanie pasji, oraz niesienie wkładu w rozwój otoczenia przez najwyższą jakość pracy i wspieranie inicjatyw rozwoju społecznego i osobistego. Na co dzień Adam jest tatą Helenki i od czasu do czasu podróżuje po Azji.

 

Gościnnie pojawią się także certyfikowani konsultanci scenariuszowi StoryLab.pro.

 

Harmonogram zjazdów w 2022 roku:
(godz. 10:00 – 16:00)

 • 3 – 4 marca
 • 17 – 18 marca
 • 31 – 1 kwietnia
 • 13 – 14 kwietnia
 • 28 – 29 kwietnia
 • 12 – 13 maja
 • 27 maja
 • 24 czerwca
 • 22 lipca
 • 19 sierpnia
 • 8 – 9 września (egzamin)

 

CENA KURSU:
2200 zł miesięcznie
(od marca do września 2022).
Łączna cena kursu: 15400 zł (w tym VAT 23%).

 

APLIKACJA NA KURS:

Aplikacja na kurs Developmentu scenariuszowego