fbpx
hello@storylab.pro

Administrator danych osobowych StoryLab.pro

W dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. 

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych w ramach dołączenia do newslettera oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało począwszy od dnia 25 maja 2018 r. 

Administrator danych osobowych:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest StoryLab.pro Andrzej Gorgoń
z siedzibą w 05-509 Józefosław, NIP 7971047031, REGON 672242910, adres: ul. Sasanki 40/12, mail: a.gorgon@storylab.pro

Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które podała/podał nam Pani/Pan w podczas dołączenia do naszego newslettera.

Cel przetwarzania Pani/Pana danych oraz na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać: 

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celach:

  • przesyłania newslettera 
  • marketingowych, obejmujących przekazywanie Pani/Panu informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, ofertach przygotowanych dla Pani/Pana. 

Dobrowolność podania danych: 

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie, są one niezbędne do realizacji wysyłania newslettera. Proszę pamiętać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości skorzystania z otrzymania informacji zawartych w newsletterze. 

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane: Pani/Pana dane możemy przekazać:

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: w obsłudze korespondencji procesie obsługi Klienta, organizacji akcji marketingowych, 

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;  

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;  

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. 

Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane: 

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newslettera.

Automatyczne podejmowanie decyzji: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Przysługujące Pani/Pan prawa: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do przekazanych nam danych osobowych.

Oprócz tego przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów. 

Dodatkowe informacje:

Jeśli ma Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z nami: a.gorgon@storylab.pro