Kurs dla Konsultantów Scenariuszowych

InstruktorAgnieszka Kruk
TypKurs stacjonarny
CenaJesień 2018
DOŁĄCZ DO WYDARZENIAZarezerwuj

Rekrutacja rozpoczęta!

Kolejna edycja jesień 2018 r.

Kurs dla Konsultantów Scenariuszowych

Przejdź do zasad rekrutacji

 

Pierwszy taki kurs w Polsce!

Przez osiem miesięcy uczestnicy tego kursu opanowują zarówno warsztat scenariopisarski, jak też umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Dobry Konsultant Scenariuszowy to osoba, która ma znakomitą znajomość narzędzi scenariopisarskich oraz potrafi w umiejętny sposób pracować z twórcami, wspierając ich talent, kreatywność i odpowiednio motywując do działania. I właśnie takich specjalistów wyszkolimy na tym kursie!

Program podzielony jest na dwie części

 • teoretyczno-warsztatową
 • praktyczną

Kurs kończy się egzaminem (październik 2018).

Wybrani absolwenci dostaną propozycję odbycia dwuletniego płatnego stażu z zapewnioną superwizją w StoryLab.pro.

 

Część pierwsza – nauka potrzebnych umiejętności

Uczestnicy poznają i uczą się stosować w praktyce umiejętności potrzebne do bycia znakomitym konsultantem scenariuszowym. Dlatego równolegle przyswajają wiedzę teoretyczną z zakresu scenariopisarstwa oraz z dziedzin coachingu i mentoringu.

Jednocześnie każdy uczestnik rozpisuje swój scenariusz trzydziestominutowego filmu fabularnego, będąc pod opieką konsultanta, którym jest inna osoba z grupy. Dzięki temu każdy doświadcza tego, jak scenarzysta czuje się w procesie twórczym i czego oczekuje od swojego konsultanta. Z drugiej strony, będąc opiekunem innej osoby z grupy, kursanci uczą się, na czym polega praca z twórcą.

Zagadnienia podejmowane w tym okresie:

SCENARIOPISARSTWO

 • podstawy scenariopisarstwa
  –  jak działa wyobraźnia, szukanie i wybieranie pomysłów
  – temat, przesłanie, cel, motywacja, konflikt, porażka
  – budowanie postaci
  – metody liniowego prowadzenia narracji (trzy akty, podróż bohatera, metoda sekwencyjna, save the cat
  – formatowanie scenariusza
  – konstrukcja scen
  – dialog
 • zaawansowane formy narracji
  – narracja wielowątkowa (tandem, podwójna podróż, multiprotagonista
  – narracja nieliniowa (6 typów retrospekcji, konsekutywna, kuferkowa, przełamany tandem)
 • charakterystyka pracy z różnymi formami
  – krótko- i długometrażowe filmy fabularne
  – seriale telewizyjne
  – adaptacja literatury na scenariusz
  – adaptacja faktów na scenariusz
  – filmy dokumentalne
 • redakcja tekstu

 

COACHING I MENTORING

 • wprowadzenie do poznania narzędzi wsparcia
  – jak się uczyć?
  – coaching, mentoring i inne formy indywidualnego wsparcia
 • komunikacja i relacja z drugim człowiekiem
  – słuchanie
  – zadawanie pytań
  – intuicja
  – budowanie przestrzeni porozumienia
 • formułowanie celów
  – wizja, misja
  – formułowanie
  – zarządzanie przez cele w praktyce osobistej
 • modele, struktury i gadżety
  – przegląd narzędzi nadających ramy pracy rozwojowo-wspierającej
 • wartości, przekonania, samoocena
  – własne wartości życiowe i własne wartości związane z pracą konsultanta
  – wartości scenarzysty, a zasady współpracy, motywacja do pracy, przełamywanie blokad
  – konflikt wartości
  – przekonania (uskrzydlające, ograniczające), praca z przekonaniami
  – samoocena – przekonania na własny temat
 • nawyki
  – pętla nawyku
  – tworzenie i zmiana nawyków
 • dodatkowe narzędzia w pracy konsultanta
  – koncepcje, modele i sposoby pracy
  – design thinking (myślenie projektowe)
  – bzdury i mity rozwoju

Część druga – zastosowanie umiejętności w praktyce

Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli przez pierwszą część kursu i zostali dopuszczeni do drugiej – praktycznej – części, rozpoczynają współpracę ze scenarzystą, który jest na początku pracy nad swoim projektem. Tym razem nie jest to osoba z grupy – pracujemy z potencjalnym klientem. Sesje są nagrywane i omawiane.

W tym czasie każdy z uczestników ma możliwość odbycia czterech indywidualnych sesji mentoringowych z wykładowcą oraz pojawia się na dwóch zjazdach grupowych.

Efektem pracy jest raport sporządzony przez uczestnika kursu oraz ocena pracy konsultanta dokonana przez scenarzystę, z którym pracował konsultant.

Egzamin

Egzamin ustny, na którym następuje omówienie pracy pisemnej (raportu z pracy ze scenarzystą) oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych, jakie uczestnik opanował podczas kursu.

 

WYKŁADOWCY:

AGNIESZKA KRUK

Scenarzystka, wykładowczyni scenariopisarstwa, autorka programów nauczania scenarzystów w Warszawskiej Szkole Filmowej, twórczyni i dyrektor organizowanego od roku 2012 festiwalu Script Fiesta. Tłumaczka książki Lindy Aronson „Scenariusz na miarę XXI wieku – praktyczny przewodnik po technikach pisania współczesnych scenariuszy filmowych”. Jedyny w Polsce certyfikowany script coach, pomaga scenarzystom, powieściopisarzom i twórcom filmów dokumentalnych. Jako ekspert ocenia projekty filmowe dla Komisji Europejskiej w programie Creative Europe MEDIA: Single Project Development.

ADAM GIENIUSZ

Coach, trener i mentor w Noble Manhattan Coaching.  Wydawca, twórca i wieloletni organizator spotkań Coaching Warszawa. Adam pomaga ludziom i organizacjom robić jeszcze lepiej to, co już robią oraz skutecznie rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Znakomicie odnajduje się w kształtowaniu postaw przywódczych w każdym aspekcie życia, uczeniu się przez działanie, doświadczeniu i realizowanie pasji. Niesie wkład w rozwój otoczenia przez najwyższą jakość pracy i wspieranie inicjatyw rozwoju społecznego i osobistego.

CENA KURSU: 1250 PLN / miesiąc

Możliwość rozłożenia płatności na raty
Przejdź do zasad rekrutacji