Kurs dla Konsultantów Scenariuszowych

InstruktorAgnieszka Kruk
TypKurs stacjonarny
Data3 Mar 2018 - 31 Paź 2019
Cenamarzec 2018
DOŁĄCZ DO WYDARZENIAZarezerwuj

Rekrutacja rozpoczęta!

Kolejna edycja w 2018 r.

Kurs dla Konsultantów Scenariuszowych

Przejdź do zasad rekrutacji

 

Pierwszy taki kurs w Polsce!

Przez osiem miesięcy uczestnicy tego kursu opanowują zarówno warsztat scenariopisarski, jak też umiejętności pracy z drugim człowiekiem.

Dobry Konsultant Scenariuszowy to osoba, która ma znakomitą znajomość narzędzi scenariopisarskich oraz potrafi w umiejętny sposób pracować z twórcami, wspierając ich talent, kreatywność i odpowiednio motywując do działania. I właśnie takich specjalistów wyszkolimy na tym kursie!

Program podzielony jest na dwie części

 • teoretyczno-warsztatową
 • praktyczną

Kurs kończy się egzaminem (październik 2018).

Wybrani absolwenci dostaną propozycję odbycia dwuletniego płatnego stażu z zapewnioną superwizją w StoryLab.pro.

 

Część pierwsza – nauka potrzebnych umiejętności

Uczestnicy poznają i uczą się stosować w praktyce umiejętności potrzebne do bycia znakomitym konsultantem scenariuszowym. Dlatego równolegle przyswajają wiedzę teoretyczną z zakresu scenariopisarstwa oraz z dziedzin coachingu i mentoringu.

Jednocześnie każdy uczestnik rozpisuje swój scenariusz trzydziestominutowego filmu fabularnego, będąc pod opieką konsultanta, którym jest inna osoba z grupy. Dzięki temu każdy doświadcza tego, jak scenarzysta czuje się w procesie twórczym i czego oczekuje od swojego konsultanta. Z drugiej strony, będąc opiekunem innej osoby z grupy, kursanci uczą się, na czym polega praca z twórcą.

Zagadnienia podejmowane w tym okresie:

SCENARIOPISARSTWO

 • podstawy scenariopisarstwa
  –  jak działa wyobraźnia, szukanie i wybieranie pomysłów
  – temat, przesłanie, cel, motywacja, konflikt, porażka
  – budowanie postaci
  – metody liniowego prowadzenia narracji (trzy akty, podróż bohatera, metoda sekwencyjna, save the cat
  – formatowanie scenariusza
  – konstrukcja scen
  – dialog
 • zaawansowane formy narracji
  – narracja wielowątkowa (tandem, podwójna podróż, multiprotagonista
  – narracja nieliniowa (6 typów retrospekcji, konsekutywna, kuferkowa, przełamany tandem)
 • charakterystyka pracy z różnymi formami
  – krótko- i długometrażowe filmy fabularne
  – seriale telewizyjne
  – adaptacja literatury na scenariusz
  – adaptacja faktów na scenariusz
  – filmy dokumentalne
 • redakcja tekstu

 

COACHING I MENTORING

 • wprowadzenie do poznania narzędzi wsparcia
  – jak się uczyć?
  – coaching, mentoring i inne formy indywidualnego wsparcia
 • komunikacja i relacja z drugim człowiekiem
  – słuchanie
  – zadawanie pytań
  – intuicja
  – budowanie przestrzeni porozumienia
 • formułowanie celów
  – wizja, misja
  – formułowanie
  – zarządzanie przez cele w praktyce osobistej
 • modele, struktury i gadżety
  – przegląd narzędzi nadających ramy pracy rozwojowo-wspierającej
 • wartości, przekonania, samoocena
  – własne wartości życiowe i własne wartości związane z pracą konsultanta
  – wartości scenarzysty, a zasady współpracy, motywacja do pracy, przełamywanie blokad
  – konflikt wartości
  – przekonania (uskrzydlające, ograniczające), praca z przekonaniami
  – samoocena – przekonania na własny temat
 • nawyki
  – pętla nawyku
  – tworzenie i zmiana nawyków
 • dodatkowe narzędzia w pracy konsultanta
  – koncepcje, modele i sposoby pracy
  – design thinking (myślenie projektowe)
  – bzdury i mity rozwoju

Część druga – zastosowanie umiejętności w praktyce

Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli przez pierwszą część kursu i zostali dopuszczeni do drugiej – praktycznej – części, rozpoczynają współpracę ze scenarzystą, który jest na początku pracy nad swoim projektem. Tym razem nie jest to osoba z grupy – pracujemy z potencjalnym klientem. Sesje są nagrywane i omawiane.

W tym czasie każdy z uczestników ma możliwość odbycia czterech indywidualnych sesji mentoringowych z wykładowcą oraz pojawia się na dwóch zjazdach grupowych.

Efektem pracy jest raport sporządzony przez uczestnika kursu oraz ocena pracy konsultanta dokonana przez scenarzystę, z którym pracował konsultant.

Egzamin

Egzamin ustny, na którym następuje omówienie pracy pisemnej (raportu z pracy ze scenarzystą) oraz sprawdzenie wiadomości teoretycznych, jakie uczestnik opanował podczas kursu.

 

WYKŁADOWCY:

AGNIESZKA KRUK

Scenarzystka, wykładowczyni scenariopisarstwa, autorka programów nauczania scenarzystów w Warszawskiej Szkole Filmowej, twórczyni i dyrektor organizowanego od roku 2012 festiwalu Script Fiesta. Tłumaczka książki Lindy Aronson „Scenariusz na miarę XXI wieku – praktyczny przewodnik po technikach pisania współczesnych scenariuszy filmowych”. Jedyny w Polsce certyfikowany script coach, pomaga scenarzystom, powieściopisarzom i twórcom filmów dokumentalnych. Jako ekspert ocenia projekty filmowe dla Komisji Europejskiej w programie Creative Europe MEDIA: Single Project Development.

ADAM GIENIUSZ

Coach, trener i mentor w Noble Manhattan Coaching.  Wydawca, twórca i wieloletni organizator spotkań Coaching Warszawa. Adam pomaga ludziom i organizacjom robić jeszcze lepiej to, co już robią oraz skutecznie rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Znakomicie odnajduje się w kształtowaniu postaw przywódczych w każdym aspekcie życia, uczeniu się przez działanie, doświadczeniu i realizowanie pasji. Niesie wkład w rozwój otoczenia przez najwyższą jakość pracy i wspieranie inicjatyw rozwoju społecznego i osobistego.

CENA KURSU: 1250 PLN / miesiąc

Możliwość rozłożenia płatności na raty
Przejdź do zasad rekrutacji