Alicja Grawon-Jaksik
Producentka, konsultantka

Bio

Producentka, konsultantka. Prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. W latach 2011-2013 reprezentantka Ministra Kultury w Komitecie MEDIA Programme w Brukseli. W latach 2011-2015 Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie. Założycielka Akceleratora dla młodych przedsiębiorców z sektora AV. Absolwentka WRiTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Regionalnego Funduszu Filmowego. Wykładowca kilku uczelni filmowych.