+48 602313217
a.gorgon@storylab.pro

Rekrutacja na roczny kurs scenariopisarstwa 2017 / 2018

 Wytyczne do stworzenia aplikacji

< WRÓĆ DO OPISU KURSU

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w rocznym kursie scenariopisarstwa 2017/2018 w StoryLab.pro wystarczy przesłać jednostronicowy dokument aplikacyjny.

Na tej JEDNEJ stronie należy umieścić następujące elementy:
zdjęcie osoby aplikującej (dowolne)
• dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu
zawód wykonywany
• dwie krótkie informacje:
moje ulubione filmy (tytuł/y i za co je lubisz)
moje ulubione seriale (tytuł/y i za co je lubisz)
• jedną dłuższą wypowiedź:
Chcę uczestniczyć w tym kursie, ponieważ…

klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 

WAŻNE:

• wszystko mieści się na JEDNEJ stronie
• formatowanie (czcionka, układ elementów, interlinia) DOWOLNE
• nazwa pliku to: APLIKACJA R2 Imię Nazwisko
• plik w formacie PDF

Aplikację należy wysłać na adres rekrutacja@storylab.pro

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 1 września 2017, godz. 21:00.

 

CO DALEJ?

Wybrani kandydaci po zaakceptowaniu przez naszych wykładowców, zostaną zaproszeni na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną online z Agnieszką Kruk. Daty i godziny spotkań ustalone zostaną indywidualnie.

Osoby, które pomyślnie przeszły rekrutację, zostaną zaproszone do udziału w kursie.

W przypadku zajęcia wszystkich miejsc – informacja o zakończeniu rekrutacji pojawi się na naszej stronie.

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest opłata 1050 zł brutto na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez StoryLab.pro. Kwota ta jest opłatą za pierwszy miesiąc kursu (wrzesień 2017).

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Gorgoń
a.gorgon@storylab.pro
602 313 217

 

< WRÓĆ DO OPISU KURSU