Adam Gieniusz
Coach, trener i mentor

Bio

Coach, trener i mentor. Wydawca, twórca i wieloletni organizator spotkań Coaching Warszawa.Adam pomaga ludziom i organizacjom robić jeszcze lepiej to, co już robią oraz skutecznie rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Znakomicie odnajduje się w kształtowaniu postaw przywódczych w każdym aspekcie życia, uczeniu się przez działanie, doświadczeniu i realizowanie pasji. Niesie wkład w rozwój otoczenia przez najwyższą jakość pracy i wspieranie inicjatyw rozwoju społecznego i osobistego.