+48 602313217
a.gorgon@storylab.pro

Rekrutacja na kurs dla Konsultantów Scenariuszowych 2018

 Wytyczne do stworzenia aplikacji

OPIS KURSU

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w kursie dla Konsultantów Scenariuszowych 2018 w StoryLab.pro wystarczy przesłać jednostronicowy dokument aplikacyjny.

Na tej JEDNEJ stronie należy umieścić następujące elementy:
zdjęcie osoby aplikującej (dowolne)
• dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu
zawód wykonywany
• dwie krótkie informacje:
moje ulubione filmy (tytuł/y i za co je lubisz)
moje ulubione seriale (tytuł/y i za co je lubisz)
• jedną dłuższą wypowiedź:
Chcę uczestniczyć w tym kursie, ponieważ…

klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

WAŻNE:

• wszystko mieści się na JEDNEJ stronie
• formatowanie (czcionka, układ elementów, interlinia) DOWOLNE
• nazwa pliku to: APLIKACJA KS2 Imię Nazwisko
• plik w formacie PDF

Aplikację należy wysłać na adres rekrutacja@storylab.pro

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 26 luty 2018, godz. 21:00.

CO DALEJ?

Kandydaci po przesłaniu aplikacji, zostaną zaproszeni na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną online z Agnieszką Kruk. Daty i godziny spotkań ustalone zostaną indywidualnie.

Osoby, które pomyślnie przeszły rekrutację, zostaną zaproszone do udziału w kursie.

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest opłata 500 zł brutto na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez StoryLab.pro w ciągu 7 dni od momentu zaproszenia na kurs. Kwota ta jest częścią opłaty za pierwszy miesiąc kursu – pozostałą część 750 zł brutto należy wpłacić do 30 luty 2018 r.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Gorgoń
a.gorgon@storylab.pro
602 313 217

OPIS KURSU